aksoy trademark patent.png

2020 Yılında Uygulanacak Marka, Patent/Faydalı Model ve Tasarım İşlem Ücretleri Yayınlandı

Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) nezdinde yapılacak işlemler için 2020 yılında uygulanacak ücretlere ilişkin tebliğ, 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 4. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kurum internet sayfasında yayınlanan resmi işlem ücretleri (vergiler dahil) listelerine:

ulaşabilirsiniz.


Ayrıca, Kurum nezdinde yapılacak tüm işlemler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Kurum’un yeni elektronik başvuru sistemi “EPATS” üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak olup, Kurum bu tarihten itibaren fiziki evrak ile yapılacak başvuruları kabul etmeyecektir.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Marka Başvurularına Karşı İtiraz

Marka başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruda şekli yönden bir eksiklik veya bir mutlak ret sebebi bulunmadığına karar verirse, marka başvurusu üçüncü kişilerin it

Aksoy © 2021