aksoy trademark patent.png

2020 Yılında Uygulanacak Marka, Patent/Faydalı Model ve Tasarım İşlem Ücretleri Yayınlandı

Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) nezdinde yapılacak işlemler için 2020 yılında uygulanacak ücretlere ilişkin tebliğ, 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 4. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kurum internet sayfasında yayınlanan resmi işlem ücretleri (vergiler dahil) listelerine:

ulaşabilirsiniz.


Ayrıca, Kurum nezdinde yapılacak tüm işlemler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Kurum’un yeni elektronik başvuru sistemi “EPATS” üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak olup, Kurum bu tarihten itibaren fiziki evrak ile yapılacak başvuruları kabul etmeyecektir.

Recent Posts

See All

Marka Hükümsüzlük Davası

Giriş 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m.5 ve 6’da belirtilen mutlak veya nispi ret nedenlerinin bulunması halinde marka başvurusunun reddedilmesi gerekir. Ancak, bazı hallerde markalar, SMK

Kullanmama Sebebiyle Marka İptal Davası

Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırmak amacıyla ticari faaliyetlerde kullanılmasına marka kullanımı denir.[1] 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m