aksoy trademark patent.png

Anlaşmasız Brexit’in Halinde AB Kapsamında Birleşik Krallık’ta Korunan Markalara İlişkin Gelişme

Birleşik Krallık Hükümeti, AB ile anlaşma olmaksızın Brexit’in gerçekleşmesi halinde, daha önce Madrid Protokolü’ne göre AB’nin belirlendiği uluslararası marka başvuru ve tescillerinin durumunun ne olacağına dair taslak bir mevzuat metni yayınladı. Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından onaylanırsa, anlaşmasız ayrılma gerçekleştiği gün yürürlüğe girecek.


Buna göre, eğer Birleşik Krallık herhangi bir anlaşma sağlanmaksızın AB’den ayrılırsa, Madrid Protokolü’ne göre AB’de korunmakta olan uluslararası marka tescil ve başvurularının Birleşik Krallık’ta korunmaya devam etmesi için, Birleşik Krallık’ın Fikri Mülkiyet Ofisi, söz konusu uluslararası marka başvurusunu hiçbir ücret talep etmeden ulusal bir markaya dönüştürecek. Bu ulusal marka, Birleşik Krallık Hukuku’na tabi olacak ve uluslararası markadan bağımsız kılınacak. Tercih edilirse, bu ulusal marka tekrar Madrid Sistemi’ne dahil bir uluslararası markaya dönüştürülebilecek. Ancak, bunun için marka sahibinin, Madrid Protokolü kapsamında, “sonraki belirleme” yöntemiyle Birleşik Krallık için yeni bir başvuru yapması gerekecek.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Marka Başvurularına Karşı İtiraz

Marka başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruda şekli yönden bir eksiklik veya bir mutlak ret sebebi bulunmadığına karar verirse, marka başvurusu üçüncü kişilerin it

Aksoy © 2021