top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Corona Virüs Sebebiyle Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Süreler Durdurulmuştur

Updated: Jul 5, 2022

26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen geçici madde ile, yasal sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.


Fikri mülkiyet haklarına ilişkin işlemleri de ilgilendiren bu geçici düzenleme aşağıdaki şekildedir:


“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,..

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.”


Söz konusu düzenleme, fikri mülkiyet haklarına ilişkin konuları süre durdurulması kapsamı dışında tutmadığından, hatta aksine düzenlemenin tüm süreleri kapsadığı açıkça ifade ettiğinden, fikri mülkiyet haklarına (türüne bakılmaksızın) ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) ve mahkemeler nezdindeki işlemlerdeki sürelerin de 30.04.2020 tarihine kadar durdurulduğunu sonucuna ulaşılabilir. Dolayısıyla, sürelerin durdurulması, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm sürelere uygulanmalıdır:

  • Yıllık ödemelere ilişkin işlemler ve yenileme işlemleri, cevap ve itiraz süreci ile Türk corona-virus-sebebiyle-fikri-mulkiyet-haklarina-iliskin-sureler-durdurulmusturPatent nezdindeki diğer tüm işlemler,

  • Türk Patent kararları ve üçüncü kişilere karşı açılacak davalar ve fikri mülkiyet haklarının doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin ilgili davalar.


Ancak, belirtmek gerekir ki Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler hala açıktır. Bu nedenle bu kurumlar yeni başvuruları kabul edecek bir konumdadırlar. Ancak COVID-19 ve sürelerin durdurulması sebebiyle bu kurumların işlemleri ve vermiş olduğu kararlarda bazı gecikmeler oluşabilir.


Güncelleme (30.04.2020): Resmi Gazete'de 30.04.2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı karar ile Covid-19 sebebiyle yargı alanındaki sürelerin 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştur.


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: 0 (312) 969 09 63

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page