aksoy trademark patent.png

Etkinlik: Tanınmış Markalar

24 Ekim 2018 tarihinde, Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde gerçekleşen “Tanınmış Markalardan Haksız Yarar Sağlanması: Konunun Farklı Yönleriyle İlgili Seçilmiş Örnek Kararlar” konulu seminere katıldık.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Marka Başvurularına Karşı İtiraz

Marka başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruda şekli yönden bir eksiklik veya bir mutlak ret sebebi bulunmadığına karar verirse, marka başvurusu üçüncü kişilerin it

Aksoy © 2021