aksoy trademark patent.png

Türk Patent Harçlarında İndirime Gidildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na ödenen patent, marka, tasarım başvuru, tescil ve diğer işlem ücretlerine yüzde 40'a varan indirim yapıldı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan patent, marka, tasarım başvuru, tescil ve diğer işlem ücretlerine ilişkin yapılan değişiklikler 05 Eylül 2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Recent Posts

See All

Marka Hükümsüzlük Davası

Giriş 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m.5 ve 6’da belirtilen mutlak veya nispi ret nedenlerinin bulunması halinde marka başvurusunun reddedilmesi gerekir. Ancak, bazı hallerde markalar, SMK

Kullanmama Sebebiyle Marka İptal Davası

Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırmak amacıyla ticari faaliyetlerde kullanılmasına marka kullanımı denir.[1] 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m