wix eng logo.png

Türkiye Marka Tescillerinde Artış Göstermeye Devam Ediyor

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), yayınladığı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2018 raporunda dünya genelinde fikri mülkiyet araçlarına yönelik talebin arttığını gösteriyor (bkz. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf).

2017 yılında Türkiye’de gerçekleşen marka tescili faaliyetlerine ilişkin bazı WIPO istatistikleri aşağıdaki gibidir[i]:

  • Türk Patent ve Marka Kurumu, marka başvurusu sayısı (sınıf sayısı)[ii] açısından en aktif ulusal kurumlar arasında 9. sırada yerini almıştır.

  • Türkiye’de ticari hizmetler, tüm marka başvuru faaliyetlerinin %21’ine karşılık gelerek endüstri sektörleri listesinin başında yer almıştır. Tarım ise tüm marka başvuru faaliyetlerinin %17’sini oluşturarak ikinci sırada yer alan sektör olurken araştırma ve teknoloji alanı, tüm marka başvuru faaliyetlerinin %11’ini oluşturarak üçüncü sırada yer almıştır.

  • Türkiye’de yürürlükte olan tescilli marka sayısı 945.154 (sınıf sayısı) olmuş ve bu rakam %9.4 yıllık büyüme oranına işaret etmiştir.

  • Türkiye’de 247.474 marka tescil başvurusu (sınıf sayısı) yapılmış ve bu rakam %8.9 yıllık büyüme oranına işaret etmiştir.

  • Türkiye’de yapılan marka tescil başvurularında yurt dışında yerleşiklerin payı %13 oldu.

[i] WIPO (2018). Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2018. Cenevre, İsviçre: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü.


[ii] Bazı ülkelerdeki fikri mülkiyet ofisleri, marka başvuruların sadece tek sınıf için izin vermektedir; diğer bir ifadeyle, başvuru sahipleri her sınıf için ayrı başvuru yapmak zorundadır. Dolayısıyla sınıf sayısı, marka tescili faaliyetlerini uluslararası alanda karşılaştırılabilir hale getirmek için WIPO tarafından kullanılan bir araçtır. Türkiye’de ise çoklu sınıflı marka başvurusuna izin verildiğinden, yukarıda verilen rakamlar, Türkiye’deki marka sayısını aslında birebir yansıtmamakta, ancak yine de önemli bir fikir vermektedir.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Marka Başvurularına Karşı İtiraz

Marka başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruda şekli yönden bir eksiklik veya bir mutlak ret sebebi bulunmadığına karar verirse, marka başvurusu üçüncü kişilerin it

Marka Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz

Marka başvurusu alan, Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruyu şekli unsurlara uygunluk ve mutlak ret sebepleri bakımından inceler. Mutlak ret sebepleri, Türk Patentin kendiliğinden ince

Aksoy © 2020