top of page
aksoy trademark patent.png

Türk Patent İşlem Ücretlerinde Yeni Artış

7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7344 ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında harç ve KDV tutarlarında artışa gidilmiştir.


Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) nezdinde yapılacak işlemler için uygulanacak işlem ücretleri de yükselmiştir Buna göre, Türk Patent internet sayfasında yayımlanan yeni işlem ücretlerine:

  • Markalar için buradan,

  • Patent için buradan,

  • Faydalı model için buradan,

  • Tasarımlar için buradan ve

  • Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdindeki itiraz işlemleri için buradan

ulaşabilirsiniz.

Recent Posts

See All

Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Tescilli markasına tecavüz edilen marka sahibi, yetkili mahkemelerde hukuk davası açarak SMK m.

bottom of page