top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarına Karşı İptal Davası

Updated: 6 days ago

5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un 15(c) maddesi uyarınca Türk Patent ve Marka Kurumunun (“Türk Patent”) nihai kararlarının iptali için dava açılması mümkündür.


Türk Patent’in Nihai Kararları

Markaların, coğrafi işaretlerin, tasarımların, patentlerin ve faydalı modellerin tescil işlemleri Türk Patent tarafından yürütülür. Türk Patent’in tescil işlemleri ile ilgilenen dört inceleme dairesi bulunmaktadır: Markalar Dairesi Başkanlığı, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı, Tasarımlar Dairesi Başkanlığı ve Patent Dairesi Başkanlığı. İlgili dairelerin tescil işlemlerine ilişkin olarak resen veya üçüncü bir kişinin itirazı üzerine vermiş olduğu nihai kararlara karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”) nezdinde itiraz edilebilir. Kural olarak, itiraz için belirlenen süre kararın taraflara bildirim tarihinden itibaren iki aydır. YİDK tarafından itiraz hakkında verilen kararlar Türk Patent’in nihai kararlarıdır.


Türk Patent Kararının Yargısal İncelemesi

Türk Patent’in kararları, idari karar olarak kabul edilir. İptal davasında mahkeme, YİDK’nın karara itirazın incelenmesi aşamasında taraflarca ileri sürülen iddia ve cevaplar kapsamında verdiği kararın yerindeliğini inceleyecektir. Davanın kabul edilmesi hâlinde, Türk Patent’in ilgili nihai kararı iptal edilmiş sayılır.


İlgili davada, hem Türk Patent hem de karşı taraf (Türk Patent’in nihai kararı üçüncü bir kişinin itirazı üzerine verilmişse itiraz sahibi veya başvuru sahibi) davalı olarak gösterilir.


İptal Davası İçin Öngörülen Süre

Dava, YİDK kararının taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde açılmalıdır. Türk Patent tarafından verilen karara karşı, itiraz süresi içinde YİDK nezdinde incelenmek üzere itiraz edilmemişse, bu karara karşı mahkemede iptal davası açılamaz.


Yetkili ve Görevli Mahkeme

İptal davası, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Ankara’da bulunan ve İhtisas Mahkemesi olan Ankara Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde açılmalıdır. İlgili mahkemenin yargı yetkisi münhasırdır.


İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı sırasıyla İstinaf Mahkemesi’ne ve Yargıtay’a başvurulabilir.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: 0 (312) 969 09 63


Elif Koturoğlu

Avukat | Marka Vekili

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page