aksoy trademark patent.png

Faydalı Model Yıllık Sicil Kayıt Ücretleri

Faydalı Model Koruma Süresi

Faydalı modelin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, faydalı modele başvuru tarihinden başlar ve uzatılamaz. Korumanın bu süre boyunca devam edebilmesi için, yıllık olarak belirli bir ücretin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Türk Patent”) ödenmesi gerekmektedir.


Yıllık Ücretler

Her yıl ödenecek olan bu ücretin tutarı değişmektedir. O yıl için geçerli olacak faydalı model yıllık ücretleri, her yıl başında Resmi Gazete’de yayınlanan ücret tarifesine ilişkin tebliğ ile yeniden düzenlenmektedir. 2021 yılı için geçerli olan faydalı model yıllık ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Ödeme Ne Zaman Yapılır?

Faydalı model ödemeleri, başvuru tarihinden itibaren 2. yılın sona erdiği tarihte (vade tarihi), 3. Yıl Sicil Kayıt Ücreti tutarının ödenmesiyle başlayarak devam eden her yıl, yıllık olarak ödenir. Yıllık ücretlerin ödenmesi için Türk Patent tarafından faydalı model sahibine herhangi bir bildirim yapılmaz. Vade tarihi o yılın faydalı model yıllık ücretinin ödemesinin yapılabileceği son gündür. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gün olarak hesaplanmaktadır. Yıllık ücretler vade tarihinden önce ödenmelidir. Ücretler her yıl güncellendiği için, ödemeler, Resmi Gazete’de o yıl geçerli olacak ücretler yayınlandıktan sonra yapılmalıdır.


Yıllık Ücret Ödemesi Vadesinde Yapılmazsa Ne Olur?

Ek Ücret

Eğer vadede yıllık ücret ödemesi yapılmamışsa, ek ücretle birlikte vadeyi takip eden 6 ay içinde ödenebilir. Eğer 6 aylık süre içinde de ödeme yapılmaz ise faydalı model hakkı vade tarihinden itibaren sona erer, ardından bu hakkın sona erdiğine ilişkin faydalı model sahibine (ya da başvurana) bildirim yapılır ve bu durum Resmi Patent Bülteni’nde (“Bülten”) yayımlanır.


Telafi Ücreti

Faydalı model hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde telafi ücretinin ödenmesi hâlinde faydalı model hakkı, ücretin ödendiği tarih itibarıyla yeniden geçerlilik kazanır ve Bülten’de yayımlanır.


Faydalı model hakkının yeniden geçerlilik kazanması durumunda, üçüncü kişilerin faydalı model hakkının sona erdiği tarihten sonra edindikleri kazanılmış hakları etkilenmemektedir.

Ödenecek ek ücret veya telafi ücretinin nasıl hesaplanacağı, ilgili ücret tarifesinde belirlenir.


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

E: dogukan.aksoy@aksoy-ip.com

T: +90 312 514 20 14

Recent Posts

See All

Marka Hükümsüzlük Davası

Giriş 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m.5 ve 6’da belirtilen mutlak veya nispi ret nedenlerinin bulunması halinde marka başvurusunun reddedilmesi gerekir. Ancak, bazı hallerde markalar, SMK

Kullanmama Sebebiyle Marka İptal Davası

Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırmak amacıyla ticari faaliyetlerde kullanılmasına marka kullanımı denir.[1] 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m