wix eng logo.png

Yıllık Patent Sicil Kayıt Ücretleri

Patent Koruma Süresi

Patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Bu süre patente başvuru tarihinden başlar ve uzatılamaz. Korumanın bu süre boyunca devam edebilmesi için, yıllık olarak belirli bir ücretin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Türk Patent”) ödenmesi gerekmektedir.


Yıllık Ücretler

Her yıl ödenecek olan bu ücretin tutarı değişmektedir. O yıl için geçerli olacak patent yıllık ücretleri, her yıl başında Resmi Gazete’de yayınlanan ücret tarifesine ilişkin tebliğ ile yeniden düzenlenmektedir. 2020 yılı için geçerli olan patent yıllık ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:Ödeme Ne Zaman Yapılır?

Patent ödemeleri, başvuru tarihinden itibaren 2. yılın sona erdiği tarihte (vade tarihi), 3. Yıl Sicil Kayıt Ücreti tutarının ödenmesiyle başlayarak devam eden her yıl, yıllık olarak ödenir. Yıllık ücretlerin ödenmesi için Türk Patent tarafından patent sahibine herhangi bir bildirim yapılmaz. Vade tarihi o yılın patent yıllık ücretinin ödemesinin yapılabileceği son gündür. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gün olarak hesaplanmaktadır. Yıllık ücretler vade tarihinden önce ödenmelidir. Ücretler her yıl güncellendiği için, ödemeler, Resmi Gazete’de o yıl geçerli olacak ücretler yayınlandıktan sonra yapılmalıdır.


Yıllık Ücret Ödemesi Vadesinde Yapılmazsa Ne Olur?

Ek Ücret

Eğer vadede ödeme yapılmamışsa, ek ücretle birlikte vadeyi takip eden 6 ay içinde ödenebilir. Eğer 6 aylık süre içinde de ödeme yapılmaz ise patent hakkı vade tarihinden itibaren sona erer, ardından bu hakkın sona erdiğine ilişkin bildirim yapılır ve bu durum bültende yayımlanır.


Telafi Ücreti

Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde telafi ücretinin ödenmesi hâlinde patent hakkı, ücretin ödendiği tarih itibarıyla yeniden geçerlilik kazanır ve bültende yayımlanır.


Patent hakkının yeniden geçerlilik kazanması durumunda, üçüncü kişilerin patent hakkının sona erdiği tarihten sonra edindikleri kazanılmış haklarını etkilememektedir.


Ödenecek ek ücret veya telafi ücretinin nasıl hesaplanacağı, ilgili ücret tarifesinde belirlenir.


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

E: dogukan.aksoy@aksoy-ip.com

T: +90 312 514 20 14

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Marka Başvurularına Karşı İtiraz

Marka başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruda şekli yönden bir eksiklik veya bir mutlak ret sebebi bulunmadığına karar verirse, marka başvurusu üçüncü kişilerin it

Marka Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz

Marka başvurusu alan, Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), başvuruyu şekli unsurlara uygunluk ve mutlak ret sebepleri bakımından inceler. Mutlak ret sebepleri, Türk Patentin kendiliğinden ince

Aksoy © 2020