top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Markaların Kullanmama Sebebiyle İdari İptali Prosedüründe Geri Sayım

Günümüzde markaların kullanılmamaya bağlı iptaline ilişkin yetkili makam fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleridir. Ancak bu durum 10.01.2024 tarihinden itibaren değişiklik gösterecektir. Bu tarihten itibaren marka iptalleri için yetkili makam artık Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) olacaktır.


İdari iptal prosedürüne geçiş tarihi yaklaşırken ve pek çok konu hala belirsizliğini korurken, Türk Patent 20.10.2023 tarihinde yaptığı duyuru ile "Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adı ile bir taslak yönetmelik (“Taslak Yönetmelik”) yayınladı ve bu yönetmeliği görüşe sundu.


Bu yeni sistemin ne şekilde işleyeceği ve detayları tam olarak belli olmamakla birlikte, Türk Patent’in yayınlamış olduğu bu Taslak Yönetmelik ile konuya ilişkin olarak ilk kez bir belge yayınlanmış oldu.


Yapılan bu duyuru ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 26 ve madde 192’de düzenlenen marka iptal yetkisinin 10.01.2024’ten itibaren Türk Patent’e ait olacağı kez daha açıklığa kavuştu. Taslak Yönetmelik yayınlanması ile, Türk Patent’e geçecek olan idari iptal yetkisinin kullanılmasına yönelik usul ve esaslar görüşe açılmış oldu.


03.11.2023 tarihine kadar görüş sunulmasına açık olan Taslak Yönetmeliğin gelen görüşlerin de dikkate alınması ile yeniden düzenlenerek yayınlanması bekleniyor.


Yönetmelikte yapılacak değişiklikler ve Türk Patent’in konuya ilişkin yayınlayacağı diğer belgeleri yakından takip ediyor olacağız. İdari iptal prosedürü ile ilgili yeni bilgiler ve düzenlemeler yayınlandığında daha detaylı bir şekilde bunları paylaşacağız.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: +90 312 969 09 63


Evren Fırat Göklü

Avukat | Marka Vekili


Petek Işılak

Stajyer Avukat

Recent Posts

See All

Yurt Dışı Marka Başvurularında Devlet Desteği

Türkiye’de başvurusu yapılan veya tescilli bir markanın yurtdışında da tescil ettirilmesi mümkündür. Bu başvurular doğrudan ilgili ülkeler nezdinde yapılabileceği gibi, Türkiye’nin taraf olduğu Madrid

Comments


bottom of page