aksoy trademark patent.png

2022 Yılında Uygulanacak Marka, Patent/Faydalı Model ve Tasarım İşlem Ücretleri Yayımlandı

Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) nezdinde yapılacak işlemler için uygulanacak ücretlere ilişkin tebliğ, 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 5. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türk Patent internet sayfasında yayımlanan resmi işlem ücretleri (vergiler dahil) listelerine:

  • Markalar için buradan,

  • Patent için buradan,

  • Faydalı model için buradan,

  • Tasarımlar için buradan ve

  • Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdindeki itiraz işlemleri için buradan

ulaşabilirsiniz.

Recent Posts

See All

Tasarım sahibinin, tasarımının diğer ülkelerde de korunması için koruma talep ettiği ülkelerde tescil ettirmesi gerekir. Tasarım tescili, koruma talep edilen ülke ofislerine tek tek başvurarak yapılab

Giriş 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m.5 ve 6’da belirtilen mutlak veya nispi ret nedenlerinin bulunması halinde marka başvurusunun reddedilmesi gerekir. Ancak, bazı hallerde markalar, SMK

Türkiye’de patentler, üçüncü kişilere bir patent devir sözleşmesi ile devredilebilmektedir. Patent devir sözleşmesi, patent sahibinin veya patent başvurusu sahibinin, patent veya patent başvurusu üzer