top of page
aksoy trademark patent.png

Doğukan Berk Aksoy bilirkişi listesine kaydoldu.

Updated: Sep 2, 2019


Kurucumuz Doğukan Berk Aksoy, 31 Ocak 2019 tarihi itibariyle, marka, tasarım ve coğrafi işaretlerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak Ankara'da bilirkişi listesine kaydoldu.


Recent Posts

See All
bottom of page