top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Marka Tescili Başvurusu: Gerekli Evraklar, Masraflar ve Süreç

Updated: May 27

Marka, işletmenizin ürettiği veya satışa sunduğu mal ve hizmetleri diğer işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretler olarak basitçe tanımlanabilir. Marka tescili sayesinde, başkalarının aynı veya benzer markaları kullanmasının önüne geçilir. Kural olarak, daha önce marka tescili için başvurusu yapılmamış her türlü işaret veya isim marka olarak tescil edilmeye elverişlidir.


Başvuru ve Süreç

Marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Türk Patent”) başvuru yapılmaktadır. Marka başvuruları, bir marka vekili aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru ile aynı gün, müvekkilimize başvurunun yapıldığını gösterir belgeler sunulmaktadır.


Türk Patent, başvuruları hızlı bir şekilde incelemekte, üçüncü kişiler tarafından itiraz gelmemesi halinde, başvuruların tesciline genelde 6-7 ayda karar verilmektedir. Yine de marka koruması, başvurunun yapıldığı andan itibaren başlamaktadır.


Gerekli Bilgi ve Evraklar

Marka başvurusunda bulunulabilmesi için şu bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır:

  • Başvuru sahibinin isim, adres ve iletişim bilgileri,

  • Başvuru sahibi gerçek kişi ise, TC kimlik numarası,

  • Başvuru sahibi bir tüzel kişi ise, vergi numarası,

  • Marka başvurusununda bulunulacak ismin veya işaretin logosunu (marka örneği),

  • Başvuruda bulunulacak mal ve hizmet sınıfları (sektörleri),

  • Türk Patent'e ödenecek başvuru ücretlerinin ödendiği bilgisi.

Türk Patent'in sistemi gereği, marka başvurusunda bulunulacak logonun formatı, 591x591 piksel ebatında, kare şeklinde, RGB formatında, 300 DPI çözünürlükte, JPG uzantılı ve en fazla 1 MB büyüklüğünde olmalıdır. Müvekkillerimizin bu formatı sağlayamaması durumunda beraber çalıştığımız grafik tasarımcılar, bu konuda destek sağlamaktadır.


Türk Patent, marka başvurularını teşvik etmek istediği için, marka başvurularında vekaletname aramamaktadır. Ancak, belirtmek gerekir ki, ancak Türk Patent nezdinde kayıtlı marka vekilleri aracılığı ile marka başvurusu yapılabilmektedir.


Başvuru Öncesi Benzerlik Araştırması

Başvuru öncesinde, Türk Patent’in resmi kayıtlarında benzer markalar araştırılmakta ve bu sayede olası bir başvuruda ret ihtimali en aza indirilmektedir.


Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması

Marka başvurusu, markanın kullanılmak istendiği mal ve hizmet sınıfları ya da başka bir deyişle sektörler için yapılmaktadır. Markanın tescili halinde, marka, başvuruda seçilen bu sınıflar bakımından korunacaktır. Başvurusu aşamasında bu sınıflandırmanın Nice Antlaşması’na uygun olarak yapılması gerekmekte olup, müvekkillerimiz doğru sınıfları seçmesi için yönlendirilmektedir. Söz konusu sınıf listesine buradan ulaşabilirsiniz.


Türk Patent’e Ödenen Resmi Ücretler

Türk Patent’e bir başvuru sürecinin başında diğeri başvuru sürecinin sonunda olmak üzere iki ücret ödenmektedir.


Bunların ilki marka başvuru ücretidir. Resmi marka başvuru ücreti, markanın korunmak istendiği mal ve hizmet sınıf (sektör) sayısına göre hesaplanmakta olup, bu ücret 2024 yılı için ilk 2 sınıf bakımından 1.630 TL’dir. 3. ve sonraki her sınıf için 1.810 TL'dir.


Türk Patent’e ödenecek diğer ücret ise, resmi marka tescil ücretidir. Bu ücret, markanın tesciline karar verilmesi halinde ödenmekte olup, başvuruda seçilen sınıf sayısından bağımsız olarak, 2024 yılı için 4.020 TL’dir. Bu ücretin ödenmesini takiben, Türk Patent tarafından başvuru sahibi adına marka tescil belgesi düzenlenmektedir.


Koruma Süresi

Marka koruması, başvuru tarihinden itibaren başlamakta olup, tescil halinde, 10 yıl sürmektedir. Bu 10 yıllık koruma süresi, talep halinde yenilenebilmektedir.


Üçüncü Kişilerin Benzer Marka Başvurularının Takibi

Başvurusu, Aksoy Marka Patent aracılığı ile yapılan tüm markalar, ücretsiz olarak marka takip yazılımına kaydedilmekte ve üçüncü kişilerin yapacağı benzer marka başvuruları takip edilerek müvekkilerimize bildirilmektedir. Bu sayede müvekkilerimiz, bu benzer markalara itiraz ederek, söz konusu markaların tescilini ve dolayısıyla bunların, kendi markaları ile karıştırılmasına yol açacak kullanımlarını engelleyebilmektir.


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: 0 (312) 969 09 63

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page