aksoy trademark patent.png

Türk Patent ve Marka Kurumu 2018 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun, 2018 yılına ilişkin önemli gelişmeleri, Kurum'a yapılan başvuruların istatistiklerini sunduğu 2018 Faaliyet Raporu, 28 Şubat 2019 tarihinde Kurum’un web sayfasında yayınlandı. Raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Rapora göre, 2018 yılında Türkiye’de yaşanan sınai mülkiyet haklarına ilişkin bazı önemli gelişmeler, veriler şöyle sıralanabilir:

  • Sınai mülkiyet varlıklarının ticari değere dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla, 2018 yılında Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (TÜRKSMD) kurulmuştur.

  • 2018 yılı sonu itibarıyla Kurum’a toplam 7.349 yerli patent başvurusu, 120.008 marka başvurusu ve 41.567 tasarım başvurusu yapılmıştır.

  • 2018 yılında yerli patent tescillerinde yüzde 43 gibi büyük bir artış oranı ile 2.805 tescil sayısına ulaşılmıştır.

  • 2017 yılında WIPO nezdinde Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak faaliyete başlayan Kurum, ilk yılında 10 uluslararası araştırma raporu düzenlerken, 2018 yılında bu rakam 125 olarak gerçekleşmiştir.

  • Tescilli coğrafi işaret sayısı 2018 yılı sonu itibarıyla 396’ ya ulaşmıştır.

Recent Posts

See All

Türkiye, tasarımlar için tescil sonrası itiraz mekanizmasını benimsemektedir. Buna göre, Türkiye’de tescilli tasarımların hükümsüz kılınması için iki ihtimal bulunmaktadır. İlk ihtimal, tescilli tasar

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m.107/2’ye göre, patent başvurusu ya da patent hakkı sahibi tarafından, koşulların gerektirdiği tüm özenin gösterilmesine rağmen Türk Patent ve Marka Kurumu