top of page
aksoy trademark patent.png

Türkiye’de Avrupa Patent Validasyonu

Updated: Aug 10

Türkiye, Avrupa Patent Sözleşmesi’ne üye ülkelerdendir. Türkiye’de validasyonları yapılan Avrupa patentleri Türk Patent Bülteni’nde (“Bülten”) yayımlanmakta olup ulusal patentmiş gibi işlem görürler.


Bu kısa yazımızda, Avrupa patentlerinin Türkiye’de validasyonu ile ilgili temel kuralları incelenecektir.


Validasyon Başvuruları İçin Son Tarih

Türkiye’de Avrupa patentinin validasyonu için başvurular, Avrupa patentinin verilmesine ilişkin kararın Avrupa Patent Bülteni’nde yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna (“Türk Patent”) yapılmalıdır. İlgili validasyon başvurusu için süre uzatma talebinde bulunulamaz.


Türkçe Tercüme Gerekliliği

Tarifname takımının (tarifname, istemler, resimler gibi) Türkçe tercümesinin, Türk Patent’e sunulması gerekir. Normalde, tarifname takımının Türkçe tercümesi validasyon başvurusu yapılırken sunulmalıdır. Ancak, validasyon başvurusunun yapılması için öngörülmüş üç aylık süre içerisinde talep edilmesi ve ek ücretin ödenmesi şartıyla, sadece Türkçe tercümesinin sunulması için üç aylık ek bir süre talep edilebilir.


Validasyon Başvuruları için Resmi Ücretler

Türkçe’ye tercüme edilmiş bir Avrupa patentinin, Bülten’de yayım ücreti 9.061 TL’dir. Talepte bulunulması halinde, Avrupa patenti tarifname takımının sadece Türkçe tercümesinin sunulması için ek süre ücreti 5.125 TL’dir. Her iki ücret de, validasyon başvurusu sırasında ödenmelidir.


Avrupa patentinin, Avrupa Patent Bülteni’nde yayımlandığı tarihten sonra vadesi gelen yıllık ücretleri Türk Patent’e ödenmelidir. Her yıla ait yıllık ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.


Yıllık ücretler 2023 yılı için geçerli olup, önümüzdeki yılın başında artışa tabi olabilir.


İstemlerin Yayımlanması ve Değiştirilmiş/Sınırlandırılmış Tarifname Takımı

Avrupa patenti başvurusu sahibi, patent verilmeden önce geçici koruma sağlamak amacıyla, istemlerin Türkiye’de yayınlanması için başvurabilir. Talep edilmesi halinde, istemlerin Avrupa Patent Bülteni’nde yayımlanmasından itibaren üç ay içinde, istemlerin ve özetin Türkçe tercümesi ile birlikte ilgili yayım ücreti ödenerek başvuru yapılmalıdır.


Avrupa patentinin itiraz nedeniyle değiştirilmesi veya başvuru sahibi tarafından sınırlandırılması halinde, değiştirilmiş veya sınırlandırılmış halinin Türkçe tercümesinin, Avrupa Patent Bülteni’nde yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde ilgili yayım ücreti ödenerek Türk Patent’e sunulması gerekir.


Avrupa patentine ait istemlerin ve değiştirilmiş/sınırlandırılmış tarifname takımının Türkçe tercümelerinin yayım ücreti 2023 yılı için sırasıyla 3.772 TL ve 2.867 TL’dir.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

E: dogukan.aksoy@aksoy-ip.com

T: +90 312 969 09 63


Recent Posts

See All

7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7344 ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında harç ve KDV tutarlarında artışa gidilmiştir. Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka K

Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Tescilli markasına tecavüz edilen marka sahibi, yetkili mahkemelerde hukuk davası açarak SMK m.

bottom of page