aksoy trademark patent.png

Çoklu Tasarım Başvurusu

Tasarım Tescili

Tasarım tescili ile görünüm korunmaktadır. Kural olarak, yeni ve ayırt edici tasarımlar, tescilli tasarım olarak korunmaya elverişlidir. Tasarım tescil işlemleri ile yetkili mercii ise, Türk Patent ve Marka Kurumudur (“Türk Patent”). Genel anlamda tasarım tescil başvurusu ile alakalı olarak hazırlanan yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise, çoklu tasarım başvurusunun kapsamı, avantajları ve şartları hakkında bilgi vereceğiz.


Çoklu Tasarım Başvurusu

Çoklu tasarım başvurusu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 61. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, çoklu başvuru, Türk Patent nezdinde tek bir başvuru ile birden çok tasarım için tescil başvurusu yapılmasını ifade eder.


Çoklu başvuruya konu tasarımların tescil edilip edilmeyeceği Türk Patent tarafından her bir tasarım için ayrı ayrı değerlendirilir. Çoklu başvuruya konu tasarımlardan biri tescil edilirken bir diğeri tescil edilmeyebilir.


Yenilik incelemesinde olduğu gibi, ayırt edici nitelik ya da tecavüz incelemesinde de, çoklu başvuruya konu tasarımların her biri diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirilir.


Kısaca çoklu tasarım başvurusu, korumanın kapsamıyla ilgili değildir. Çoklu başvuru kapsamında tescil edilen tasarımların her biri ayrı ayrı tescilli tasarım olarak korunacaktır.

Çoklu başvuruya konu tasarımların tamamı ya da bir kısmı devredilebilir, lisanslanabilir, teminat olarak gösterilip diğer hukuki işlemlere konu olabilir.


Çoklu Tasarım Başvurusunun Avantajları

Çoklu tasarım başvurusunda tek bir tasarım numarası ve tek bir belge verilmekte olup, başvuruya konu her tasarım, sıra numaraları ile belirtilir. Bu durum tescil başvurusu ve tescil süreçlerinin takibi açısından bir kolaylık sağlamaktadır.


Başka bir diğer avantajı, Türk Patent’e ödenen resmi tasarım tescil başvuru ücretinin önemli ölçüde düşmesidir. Ayrı ayrı yapılan tasarım tescil başvuru ücreti için ödenecek tutar 2021 yılı için 200 TL iken, çoklu başvurularda birinciyi takip eden her tasarım için resmi başvuru ücreti 90 TL’ye inmektedir. Her bir 8 x 8 cm alan için istenen 45 TL’lik yayım ücreti ise çoklu başvurularda da sabittir.


Çoklu Tasarım Başvurusunun Şartları

Çoklu başvuru yoluyla, en fazla 100 adet tasarımının tescili talep edilebilir. Ayrıca, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı her bir ürünün, Locarno sınıflandırması kapsamında aynı sınıfa dahil olması gerekir. Örnek vermek gerekirse, tasarımların bir kısmı mobilya tasarımlarıyken diğerleri kıyafet tasarımı olamaz.


Çoklu başvuruda yer alan tasarımların Locarno sınıflarının farklı olması ya da çoklu başvuruya konu tasarımların 100 adeti geçmesi halinde Türk Patent tarafından, başvuru sahibinden bölünmüş başvuru yapılması istenir.


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

E: dogukan.aksoy@aksoy-ip.com

T: +90 312 514 20 14


Elif Koturoğlu

Stajyer Avukat

E: elif.koturoglu@aksoy-ip.com

T: +90 312 514 20 14


Evren Fırat Göklü

Stajyer Avukat

E: firat.goklu@aksoy-ip.com

T: +90 312 514 20 14

Recent Posts

See All

Uluslararası Tasarım Tescili

Tasarım sahibinin, tasarımının diğer ülkelerde de korunması için koruma talep ettiği ülkelerde tescil ettirmesi gerekir. Tasarım tescili, koruma talep edilen ülke ofislerine tek tek başvurarak yapılab

Marka Hükümsüzlük Davası

Giriş 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m.5 ve 6’da belirtilen mutlak veya nispi ret nedenlerinin bulunması halinde marka başvurusunun reddedilmesi gerekir. Ancak, bazı hallerde markalar, SMK