top of page
aksoy trademark patent.png

Çoklu Tasarım Başvurusu

Updated: Aug 9

Tasarım Tescili

Tasarım tescili ile görünüm korunmaktadır. Kural olarak, yeni ve ayırt edici tasarımlar, tescilli tasarım olarak korunmaya elverişlidir. Tasarım tescil işlemleri ile yetkili mercii ise, Türk Patent ve Marka Kurumudur (“Türk Patent”). Genel anlamda tasarım tescil başvurusu ile alakalı olarak hazırlanan yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise, çoklu tasarım başvurusunun kapsamı, avantajları ve şartları hakkında bilgi vereceğiz.


Çoklu Tasarım Başvurusu

Çoklu tasarım başvurusu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 61. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, çoklu başvuru, Türk Patent nezdinde tek bir başvuru ile birden çok tasarım için tescil başvurusu yapılmasını ifade eder.


Çoklu başvuruya konu tasarımların tescil edilip edilmeyeceği Türk Patent tarafından her bir tasarım için ayrı ayrı değerlendirilir. Çoklu başvuruya konu tasarımlardan biri tescil edilirken bir diğeri tescil edilmeyebilir.


Yenilik incelemesinde olduğu gibi, ayırt edici nitelik ya da tecavüz incelemesinde de, çoklu başvuruya konu tasarımların her biri diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirilir.


Kısaca çoklu tasarım başvurusu, korumanın kapsamıyla ilgili değildir. Çoklu başvuru kapsamında tescil edilen tasarımların her biri ayrı ayrı tescilli tasarım olarak korunacaktır.

Çoklu başvuruya konu tasarımların tamamı ya da bir kısmı devredilebilir, lisanslanabilir, teminat olarak gösterilip diğer hukuki işlemlere konu olabilir.


Çoklu Tasarım Başvurusunun Avantajları

Çoklu tasarım başvurusunda tek bir tasarım numarası ve tek bir belge verilmekte olup, başvuruya konu her tasarım, sıra numaraları ile belirtilir. Bu durum tescil başvurusu ve tescil süreçlerinin takibi açısından bir kolaylık sağlamaktadır.


Başka bir diğer avantajı, Türk Patent’e ödenen resmi tasarım tescil başvuru ücretinin önemli ölçüde düşmesidir. Ayrı ayrı yapılan tasarım tescil başvuru ücreti için ödenecek tutar 2023 yılı için 758 TL iken, çoklu başvurularda birinciyi takip eden her tasarım için resmi başvuru ücreti 276 TL’ye inmektedir. Her bir 8 x 8 cm alan için istenen 101 TL’lik yayım ücreti ise çoklu başvurularda da sabittir.


Çoklu Tasarım Başvurusunun Şartları

Çoklu başvuru yoluyla, en fazla 100 adet tasarımının tescili talep edilebilir. Ayrıca, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı her bir ürünün, Locarno sınıflandırması kapsamında aynı sınıfa dahil olması gerekir. Örnek vermek gerekirse, tasarımların bir kısmı mobilya tasarımlarıyken diğerleri kıyafet tasarımı olamaz.


Çoklu başvuruda yer alan tasarımların Locarno sınıflarının farklı olması ya da çoklu başvuruya konu tasarımların 100 adeti geçmesi halinde Türk Patent tarafından, başvuru sahibinden bölünmüş başvuru yapılması istenir.


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

E: dogukan.aksoy@aksoy-ip.com

T: +90 312 969 09 63


Evren Fırat Göklü

Avukat | Marka Vekili

E: firat.goklu@aksoy-ip.com

Recent Posts

See All

Türkiye’de başvurusu yapılan veya tescilli bir markanın yurtdışında da tescil ettirilmesi mümkündür. Bu başvurular doğrudan ilgili ülkeler nezdinde yapılabileceği gibi, Türkiye’nin taraf olduğu Madrid

bottom of page