top of page
Aksoy-IP-Logo.png

Türkiye’de PCT Ulusal Aşama Girişi

Updated: 6 days ago

Türkiye’de PCT Ulusal Aşama Girişi

PCT (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Antlaşması) başvurusunun uluslararası aşamasının tamamlanmasından sonra, uluslararası patent başvurusunun (veya faydalı model başvurusunun) sahibi Türkiye'de patent koruması talep ediyorsa, başvurunun Türkiye'de ulusal aşamaya girişi yapılmalıdır.


Bu kısa yazımızda, Türkiye’de PCT ulusal aşama girişinin temel kurallarını açıklayacağız.


Ulusal Aşamaya Giriş Süresi

Ulusal aşamaya giriş için başvurular, rüçhan tarihinden itibaren 30 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) nezdinde yapılmalıdır. Ancak bu sürenin, Türk Patent’e ödenecek ek ücret ile 3 ay daha uzatılabilmesi mümkündür.

Ancak, öngörülen süre içerisinde (rüçhan tarihinden itibaren 30 ay veya rüçhan tarihinden itibaren uzatma ücretiyle birlikte 33 ay) Türkiye'ye ulusal aşamaya giriş başvurusunda bulunmayan PCT başvuru sahipleri, haklarının yeniden tesisi için talepte bulunabilirler. Hakların yeniden tesisi talebi, süreye uyulamama sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içerisinde ve her halükarda uyulamamış olan sürenin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde, ilgili ücretin ödenmesi şartıyla Türk Patent’e yapılmalıdır.[1]


Gerekli Belgeler

Tarifname takımı, Türkçe ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerin veya başvuruda karşılıklılık ilkesini uygulayan ülkelerin resmi dilinde sunulabilir. Ancak, bu belgelerin Türkçe tercümelerinin, ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren 2 ay içinde Türk Patent’e sunulması gerekmektedir.


Ulusal Aşamaya Giriş İçin Resmi Ücretler

PCT kapsamında ulusal aşamaya giriş için başvuru ücreti 9.350 TL’dir. Talepte bulunulması halinde, ulusal aşamaya giriş süresinin uzatılması için Türk Patent’e ödenmesi gereken ek ücret 4.740 TL'dir. Her iki ücret de, ulusal aşamaya giriş başvurusu sırasında ödenmelidir.


Ulusal aşamaya giriş tarihinde, vadesi gelen yıllık ücretlerin Türk Patent’e ödenmesi gerekir. Her yıla ait yıllık ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.


Yukarıdaki ücretler 2024 yılı için geçerli olup önümüzdeki yılın başında artışa tabi olabilir.


Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun İncelenmesi

Ulusal aşamaya giriş için başvurunun yapılmasından sonra Türk Patent, başvuruyu ilk olarak şekli şartlar yönünden patent belgeleriyle birlikte inceleyecektir. İlgili incelemenin tamamlanıp başvuru sahibine bildirilmesi genellikle 1 ay içinde tamamlanır. Eğer Türk Patent tarafından başvurunun şekli şartları karşılamadığı tespit edilirse, ilgili eksikliklerin başvuru sahibine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde giderilmesi gerekir.


İlk inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse başvuru sahibi, bildirim (ilk incelemenin) tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent’ten inceleme raporu talep etmelidir. Başvuru, Uluslararası Araştırma Raporu ile birlikte Resmi Patent Bülteni'nde de yayınlanır.


Türk Patent’ten inceleme raporu istendikten sonra, ulusal aşamaya giren PCT başvuruları, Türkiye'de yapılan ulusal başvuru olarak işleme alınır. Başvuru sahipleri, başvuru tescil edilene kadar en fazla üç defa (birincisi dahil) Türk Patent’ten inceleme raporu talep edebilirler.

Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:


Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili

T: +90 312 969 09 63

[1] Hakların yeniden tesisine ilişkin daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page