top of page

Uluslararası Koruma

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, fikri mülkiyet haklarının korunması ile alakalı başlıca uluslararası antlaşmaların tarafıdır. Bu antlaşmalar sayesinde, hak sahibi adına Türkiye’den yapılacak başvuru ile yurtdışında marka, patent ve tasarım haklarının korunmasının sağlanması mümkündür. 

 

Yurtdışında koruma için Türkiye’den tescil başvuru yapılmasına imkân veren uluslararası antlaşmalar şunlardır:

  • Markalar için Madrid Protokolü,

  • Patentler için Patent İşbirliği Anlaşması (Patent Cooperation Treaty (“PCT”)) ve Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention (“EPC”)),

  • Tasarımlar için Lahey Antlaşması, Cenevre Metni 1999 (Hague Agreement, Geneva Act 1999).​​​​

Aksoy Marka Patent, bahsi geçen antlaşmalar kapsamında yurtdışında tescil işlemlerini yürütmektedir.

İlgili yazılarımız:

bottom of page