top of page

Uyuşmazlık Çözümü

 

 

Müvekkillerimizi, fikri mülkiyet ile ilgili uyuşmazlıkların her aşamasında hukuk ve ceza mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve tüm idari makamlar nezdinde temsil etmeye yetkiliyiz. Uyuşmazlık alanındaki kapsamlı deneyimimizle, uyuşmazlık çözüm uygulamamız her türlü fikri mülkiyet hakkını kapsamaktadır.


Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ulusal ve uluslararası müvekkillerimize şu konular ve işlemlerde destek sağlıyoruz:

 • İhlal analizi, takibi ve incelemesi,

 • İhtarname,

 • Arabuluculuk ve uzlaşma müzakereleri,

 • İhtiyati tedbir ve taklit mallara el konulması,

 • Tecavüz davaları,

 • Tespit ve tazminat davaları,

 • Türk Patent ve Marka Kurumunun nihai kararlarına karşı açılan davalar,

 • Fikri mülkiyet haklarının hükümsüz kılınması veya iptali için açılan davalar,

 • Savcılık nezdinde şikayet,

 • Sözleşmesel uyuşmazlıklar,

 • Haksız rekabet,

 • Gümrük tedbirleri.

İlgili yazılarımız:

bottom of page