top of page

Patent​

 

 

Patent korumasının konusu buluştur. Bir fikrin buluş sayılabilmesi için ise, onun, tüm dünyada yeni olması, tekniğin bilinen durumunu aşması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir. 

Aksoy Marka Patent tarafından verilen patent (ve faydalı model) ile alakalı başlıca hizmetler şöyle sıralanabilir: 

 • Patent verilebilirlik incelemesi,

 • Patent portföyü, başvuru stratejisi ve teşvik programları (TÜBİTAK ve KOSGEB) hakkında danışmanlık verilmesi,

 • Türkiye’de patent başvurusu,

 • Yurtdışında patent başvurusu,

 • Patent yıllık ücretlerinin ödenmesi,

 • Unvan ve adres değişikliklerinin bildirilmesi,

 • Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan belge talepleri (onaylı suret, rüçhan hakkı belgesi),

 • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı itiraz,

 • Üçüncü kişi patent başvurularına karşı itiraz veya üçüncü kişi itirazına karşı başvuru sahibi adına görüş bildirme,

 • Patente ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, kaydı (devir sözleşmesi, lisans sözleşmesi),

 • Patentlerin korunması için gümrük tedbir başvuruları,

 • Uyuşmazlık çözümü ve dava.

İlgili yazılarımız:

bottom of page